Kitka River by Ilkka Halso


IN SWEDEN-
- in Europe.         

 
  Language
  Start
  Calendar
  News Archive
  Links Archive

Kalendarium/Calendar/Calendrier


Sweden and the continent - same territory - contact us - Sweden and the continent  - same territory
       
                     
"Three languages - one Europe"

Kalendariet vill först och främst föra samman svenska och andra europeiska projekt på en sida. / We link - where this is possible - Swedish and other European Projects in one page, symbolically:

2013-02-04/05

Ny konferens om världskonvention i världsstadNy konferens om landskapet med globala förtecken

Vad har hänt sen den gången - 2006 - då Landscape & Citizens som förmodligen ända intresserade, stolt basunerade ut Frankrikes ratificering av den Eruopeiska landskapskonventionen?

I Sverige - är vi ledsna att säga - inte alltför mycket. Det officiella Sverige tycks föredra att lägga locket på. Eller, ännu värre, insistera på ordet "klimat", när konventionen skriver "landskap". För att inte säga kulturlandskap. Fantasi. Deltagande. Glädje!

Därför är Landscape & Citizens  också både rörda, tacksamma och inte så lite stolta att vara med bland de 190 som nu fått klartecken från konferensledningen att gå vidare med en ny artikel! Vårt tema ingår i 1 av 6 möjliga, Epistemology. Revisiting the concepts of Landscape, “milieu”, Place, Environment and Heritage within the framework of sustainable development. Förhoppningsvis får ordet landskap tstörre och större plats i sin  egen rätt, även i svensk debatt...  Läs mer.


2012-09-

Snart ännu en Landsbygdsriksdag...
Det jäser - igen!
Denna gång i Blekinge. Landscape & Citizens har bevakat rapporteringen via siten Hela Sverige skja leva sen - 2004... - men konstaterar att det fortfarande tycks röra sig om slutna världar. Hur öppna upp kunskapsvärldarna mer mot varandra? Men hur nå fram till landbygdens aktörer bredare, så att olika landskapsintressenter i all deras diversitet även
kan välkomnas? Vi konstaterar i alla fall att vi tycks dela partnerskapet i CIVILSCAPE, som organiserar  ideella krafter för landskapets utveckling...

Det här skriver vi i vårt senaste nyhetsbrev om det Landsbygdssverige vi ser röra sig lite oroligt, som i slummer, sommaren 2012:

"P1:s Godmorgon, världen beskriver landsbygdsläget i Sverige 2012. "Det händer något, det rör på sig, det bubblar", sammanfattar någon upprymt. Verkligen? Var det inte bara lite Efter-Almedalensnack i studion med ungefär samma argument som tidigare? Det har kommit några böcker om landet utanför tullarna på senare år: Per Wirtén, Kristina Mattsson, nu senast Dan Jönsson... i varje fall de två senare utan entusiasm. Kristina Mattsson noterar i programmet med ytterlig desillusion: "Det finns inte så mycket att hämta på landsbygden längre" och lanserar en ny term "metronormalitet" som för att ytterligare understryka att den svenska landsbygdens räddning hädanefter kommer - från storstan. Nej, hoppet står som alltid bara att finna hos dem som inser kampens räckvidd: dem som ligger bakom debatttidningen Landsbygd & livskraft på siten Hela Sverige ska leva. "Det är nog nu! Skolor, vårdcentraler, butiker, mackar läggs ned – men nu jäser det i landet – från Rögle i söder till Kiruna i norr". Och kanske hos dem som, liksom Gunnar Bendelin, inser att kraften för ett framgångsrikt hävdande av sina rättmätiga krav hittar man kanske - nu som förr - hos franska bönder!"

Undras vad Sveriges alla "lokala utvecklingsgrupper" skulle kunna tänkas säga om oss...2012-08-25

LIFESCAPE fortsätter - nytt möte om Vombsänkan, Skåne, förr och nu
LIFEscape - RECEP-ENELC - CoE

2012-08-25


"Lördagen den 25 augusti klockan 14:00 har vi bjudit in Mats Jörgensen för att hålla i ett möte om landskapets kulturhistoria och hur landskapet har förändrats över tiden i Vombsänkan. Här finns spår av många olika tidsperioder. De gamla kyrkorna minner om
medeltiden och det finns även äldre spår från brons- och stenålder. Skiftena på 1700- och 1800 talen förändrade landskapet dramatiskt och vilka spår kan vi se av det äldre landskapet idag? Anmälan
till Lena Ingvad, 046-356981
eller lena.ingvad@lund.se"

Lifescape anger följande som sina mål:

"Taking into account the recommendations expressed in the ELC, the main objectives of LIFEscape are:
 
- Raising awareness of landscape issues
- Public participation in decisions concerning landscape,
- Capacity building for landscape planners and authorities,
- Landscape assessment and defining local landscape quality goals
- Cross-border cooperation in landscape issues."


Ny bok ute från Council of Europe Publishing!

"Landscape facets. Reflections and proposals for the implementation of the European Landscape Convention

Europarådet, Strasbourg


The European Landscape Convention was adopted under the auspices of the Council of Europe with the aim of promoting the protection, management and planning of European landscape and organising European co-operation in this area. It is the first international treaty covering all aspects of landscape. It applies to the entire territory of the contracting parties and covers natural, rural, urban and peri-urban areas. It concerns landscapes that might be considered outstanding, commonplace or deteriorated. The convention represents an important contribution to achieving the Council of Europe's objectives, namely to promote democracy, human rights and the rule of law, as well as to seek common solutions to the main problems facing European society. By taking into account landscape, culture and nature, the Council of Europe seeks to protect the quality of life and well-being of Europeans in a sustainable development perspective. "

En bra beskrivning av vad konventionen handlar om. Går bra att beställa direkt i Europarådets egen bokhandel på http://book.coe.int. Kostar :  35 €/ 70 $2011-06-23

ESDP the Scanish way/ Flerkärnighet i Skåne
Copyright: Ingrid Henell

Flerkärnigheten i Skåne har i ett års tid stått i fokus i en rad arbeten och publikationer av stort intresse från Region Skåne. Nu blir det dags för deras senaste bokrelease av rappiorten Flerkärnighet i Skåne, kl 9-12 i Kristianstad - en text som efter vad L&C förstår till stor del kommer att röra sig kring det diskussionsunderlag man tidigare, (i mars) presenterat under namnet Tidningen Strukturbild. 2.0. Läs mer på  www.skane.se/strukturbild.  Ur release-texten saxar vi:

"Den 7 mars presenterades Tidningen Strukturbild 2.0 som ett diskussionsunderlag med bla fyra olika utvecklingsmöjligheter för Skåne kopplat till fysisk planering. Med tidningen som avspark tar vi nu nästa steg i arbetet med att utveckla gemensamma strategier för Skåne kopplat till fysisk planering. Vad gör vi idag för att möta denna utveckling? Med utgångspunkt i dessa scenarier har vi idag möjlighet att diskutera hur vi ska möta utvecklingen och på vilket sätt. Vad vill vi? Hur vill vi att Skåne ska utvecklas? Hur agerar vi tillsammans? Med start i slutet av april bjuder Regionstyrelsen och Regionala tillväxtnämnden in till politisk dialog om fokus och samverkan kring gemensamma frågor, mål och strategier inom ramen för Strukturbild 2.0. Hur ska vi arbeta vidare? Vad ska vi fokusera på? Vilka strategier ska vi arbeta fram"?

Up


2011-05-10 

Huset som tillvaratar de "gröna näringarnas" intressen, Drottninggatan, 95"Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad?
 
Seminarium 10 maj om Europeiska landskapskonventionen och dess genomförande i Sverige.

"Sverige har nyligen ratificerat den Europeiska landskapskonventionen (ELC). KSLA, KVHAA och RAÄ anordnar detta inledande seminarium om landskapskonventionen och dess genomförande i Sverige.
Hur ser kunskap och kunskaps-produktion om landskap ut? Hur kan kunskapen förstås och nyttiggöras? Om forskning kring landskap och om forskningens tillämpning.
Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm".
Läs hela programmet till detta väsentliga seminarium - det första större sedan Landskapskonventionen började gälla i Sverige!


Eva Salevid    "Knowing more, creating better"Mieux connaître pour mieux créer Council of Europe alias Conseil de l'Europe  
 Info: Landscape&Citizens        Last up-dated 12-08-05     © Design: GMS Ord & Mening 2006